Bez względu na to, jaką postać w danym przypadku przybiera choroba, stwardnienie rozsiane wymaga profesjonalnego leczenia. Im wcześniej zostanie ono podjęte, tym lepiej dla chorego. By móc rozpocząć terapię możliwie jak najszybciej, należy w porę postawić odpowiednią diagnozę.

W tym zadaniu pomagają takie badania, jak badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Od wyników tych badań zależeć będzie dalsze leczenie. Polega ono przede wszystkim na skracaniu czasu trwania ataków oraz na łagodzeniu przebiegu choroby. Niestety, medycyna nie jest w stanie skutecznie zwalczać tej choroby, zatem pacjenci muszą się zmierzyć nie tylko z bólem i utratą samodzielności, ale i z lękiem oraz niepewnością co do dalszego przebiegu choroby.

Choć nie brak przypadków, w których stwardnienie rozsiane przebiega łagodnie, wielu osobom choroba ta kojarzy się z wózkiem inwalidzkim. Warto jednak pamiętać, że taki los spotyka tylko jedną czwartą pacjentów. Reszta, dzięki szybkiej terapii i rehabilitacji, może uniknąć takiego losu i cieszyć się sprawnością do kończą życia.

Comments are closed.