Monthly Archiveczerwiec 2016

Stwardnienie rozsiane a niepełnosprawność

fundacjasm no comments

Co to jest stwardnienie rozsiane? Jak mówi definicja, jest to choroba centralnego układu nerwowego, która atakuje mózg i rdzeń kręgowy. W jaki sposób choroba ta atakuje układ nerwowy? Choroba uszkadza otoczki komórek nerwowych,  budujących układ nerwowy i  odpowiedzialnych  za przewodzenie impulsów. Uszkodzenie otoczek  prowadzi do tego, że impulsy są przekazywane